Điểm TK Môn Chính Trị Các Lớp Hệ Cao Đẳng (Thầy Cương Giảng Dạy)

Điểm TK Môn Chính Trị Các Lớp Hệ Cao Đẳng (Thầy Cương Giảng Dạy)

THÔNG BÁO

Điểm môn môn chính trị

Sinh viên khiếu nại giải quyết trong ngày thứ 3 (15/1/2019) và Thứ 4 (16/1/2019). Sau ngày này không giải quyết nữa. Gặp thầy Cương trên khoa Giáo dục đại cương, lầu 2 nhà e. SDT. 0983.934.945.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thong_Bao.docx 13.467 KB
2 CD-CK-17C.xls 56.832 KB
3 CD-D_DT-17E.xls 56.32 KB
4 CD-DTTT-17B.xls 56.32 KB
5 CD-NL-17A.xls 56.832 KB
6 CD-O-TO-17B.xls 59.904 KB
7 CD-O-TO-17C.xls 59.392 KB
8 CD-O-TO-17E.xls 58.88 KB
9 CD-TD-17A.xls 57.856 KB
10 CD-TH-17C.xls 54.784 KB
11 CD_CDT-17S.xls 47.616 KB