Kế hoạch học môn GDQP hệ TCCN 16

KẾ HOẠCH HỌC QUÂN SỰ HỆ TCCN 2016

(Học 2 tuần từ 20/3 đến 1/4/2017)

Đợt 1

(20/3 – 25/3)

Đợt 2

(27/3 – 1/4)

Lý thuyết

(tại CĐKTCT)

Thực hành

(tại CĐN số 8)

Lý thuyết

(tại CĐKTCT)

Thực hành

(tại CĐN số 8)

Lớp 1: Buổi sáng

Địa điểm: Hội trường A

TC CKCT 16A (77 hs)

TC CKCT 16B (78 hs)

TC SCCK 16 (79 hs)

(Tổng 234 hs)

TC NL 16A (81 hs)

TC NL 16B (81 hs)

TC ĐCN 16A (80 hs)

TC ĐCN 16B (76 hs)

TC ĐTCN 16A (81 hs)

TC ĐTCN 16B (82 hs)

- 6h00/20/03/2017 xe đón sinh viên học thực hành từ Trường CĐKT Cao Thắng lên Trường CĐ nghề số 8 .

- 7h/26/03/2017 xe đưa sinh viên đã học thực hành xong từ Trường CĐ nghề số 8 về Trường CĐKT Cao Thắng.

Lớp 1: Buổi sáng

Địa điểm: Hội trường A

TC NL 16A (81 hs)

TC NL 16B (81 hs)

TC ĐTCN 16A (81 hs)

(Tổng 243 hs)

TC CKCT 16A (77 hs)

TC CKCT 16B (78 hs)

TC CKĐL 16A (74 hs)

TC CKĐL 16B (74 hs)

TC SCCK 16 (79 hs)

TC TH 16 (80 hs)

- 6h00/26/03/2017 xe đón sinh viên học thực hành từ Trường CĐKT Cao Thắng lên Trường CĐ nghề số 8.

- 7h/01/04/2017 xe đưa sinh viên đã học thực hành xong từ Trường CĐ nghề số 8 về Trường CĐKT Cao Thắng.

Lớp 2: Buổi chiều

Địa điểm: Hội trường A

TC CKĐL 16A (74 hs)

TC CKĐL 16B (74 hs)

TC TH 16 (80 hs)

(Tổng 228 hs)

Lớp 2: Buổi chiều

Địa điểm: Hội trường A

TC ĐCN 16A (80 hs)

TC ĐCN 16B (76 hs)

TC ĐTCN 16B (82 hs)

(Tổng 238 hs)

Tổng hs: 462

Tổng hs: 481

Tổng hs: 481

Tổng hs: 462

* Chú ý:

- Tuần học thực hành, bắt buộc SV có mặt đúng giờ (6h00) tại trường CĐ KT Cao Thắng để điểm danh quân số lên xe trước khi xuất phát lên trường CĐ nghề 8 (Ai vắng mặt coi như bỏ không học môn GDQP).

- Do tất cả SV ở tập trung trong tuần học thực hành nên SV tự đi phương tiện công cộng hoặc nhờ người nhà chở tới trường CĐ KT Cao Thắng (không đi xe cá nhân vì nhà trường không nhận giữ xe qua đêm).

- Đồ đạc tư trang cá nhân mang đầy đủ theo thông báo và tự bảo quản trong quá trình học thực hành tại TT GDQP/trường CĐ nghề 8. Nếu để xảy ra mất mát tự chịu trách nhiệm. Chấp hành tốt kỷ luật tập luyện và sinh hoạt.

PHÒNG ĐÀO TẠO