Điểm thi môn chính trị lớp CĐ KT 17, CĐN KT 16, CĐN QTM 16C

SV khiếu nại về điểm liên hệ thầy huấn,huancaothang@gmail.com 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-QTM-16C.pdf 242.494 KB
2 CDN-KT-16.pdf 254.379 KB
3 CD-KT-17.pdf 283.649 KB