Điểm TK Môn VLĐC HKP Hè 2017 (Các lớp thầy Giang giảng dạy)

Điểm TK Môn VLĐC HKP Hè 2017 (Các lớp thầy Giang giảng dạy)

Thông báo

Sinh viên download file điểm bên dưới về máy của mình để xam điểm TK.

SV nào có khiếu nại về kết quả môn học, liên hề trực tiếp thầy Giang vào lúc 8h-9h , thứ 2 ngày 14/8, tại văn phòng khoa GDĐC (Lầu 2 nhà E)

Sau thời gian trên mọi khiếu nại không được giải quyết.

Không tiếp sinh viên qua email + điện thoại!

Thân chào!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem-TK-HKP-Mon-VLDC_Lop-1.pdf 94.626 KB
2 Diem-TK-HKP-Mon-VLDC_Lop-2.pdf 100.178 KB
3 Diem-TK-HKP-Mon-VLDC_Danh-Sach-Lop-Co-Tho.pdf 97.525 KB