Điểm TK Môn VLĐC HKP Hè 2017 (Các lớp Cô THƠ giảng dạy)

Điểm TK Môn VLĐC HKP Hè 2017 (Các lớp Cô THƠ giảng dạy)

Thông báo

Sinh viên download file điểm bên dưới về máy của mình để xem điểm TK.

SV nào có khiếu nại về kết quả môn học, liên hề trực tiếp cô Thơ qua số điện thoại : 0919194923

Thời gian khiếu nại đến hết 17h00 ngày 16/8/2017

Sau thời gian trên mọi khiếu nại không được giải quyết.

Thân chào!