Điểm TK Lần 2 Môn Toán Chuyên Đề & ĐSTT Các Lớp Thầy Hải Giảng Dạy

Điểm TK Lần 2 Môn Toán Chuyên Đề & ĐSTT Các Lớp Thầy Hải Giảng Dạy

Sinh viên download file điểm và thông báo về máy để xem điểm.

Sinh viên nếu có yêu cầu  phúc khảo điểm liên hệ với GV tại khoa GDĐC vào thứ 5  ngày 13 /2017:

Sáng:   8h đến 10 h.

Chiều:  14h đến 15h30’.

Chú ý: Không liên hệ qua ĐT, sau khoảng thời gian trên điểm sẽ được nộp về PĐT và không thay đổi. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 T.Hai.rar 36.034 KB