Điểm TK HKP Môn Hóa đại cương

Điểm TK HKP Môn Hóa đại cương 

SV download file điểm đính kèm về máy để xem điểm TK

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP-2017-1-Hoa-hoc-dai-cuong.xls 53.248 KB