Đề thi và đáp án HKP Môn VLĐC HKI 2017-2018

Đề thi và đáp án HKP Môn VLĐC HKI 2017-2018

SV download file được đính kèm phía dưới về máy để xem!

GV: NGUYỄN HỒNG GIANG

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 De-1.pdf 236.149 KB
2 De-2.pdf 231.227 KB