Điểm HKP môn Toán Cao Cấp

Mọi thắc mắc về điểm SV liên hệ qua email buiminhquan0307@gmail.com đến hết ngày 01/08/2019. Sau thời hạn này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP_TCC_2019.pdf 83.424 KB