Lịch thi lần 2 các môn chính trị, pháp luật - Đăng ngày 4-10-2021