Kết quả HKP Toán Cao Cấp 2020

SV giải quyết thắc mắc qua email GVBM buiminhquan0307@gmail.com trước ngày 23/11/2020.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP-TCC-2020-LopB.pdf 91.597 KB
2 HKP-TCC-2020-LopA.pdf 92.471 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ