THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HKII (NĂM HỌC 2019 - 2020)

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HKII (NĂM HỌC 2019 - 2020)

Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên (file đính kèm dưới đây)

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TKB-GDTC---2019.pdf 129.782 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ