Lịch thi lần 2 chính trị 2 các lớp CD 2018 và CDN KTML 19 - CDN KTDN 19