Lịch thi lần 2 các môn chính trị 1, pháp luật ngày 14-1-2024