Điểm thi lần 1 môn chính trị 2 lớp CDN SCMT18B - CDN DTCN 18C

THÔNG BÁO

Sinh viên xem kết quả học tập, ai phúc khảo thì liên hệ với giáo viên qua địa chỉ mail: dangdonlai@caothang.edu.vn 

Thời gian gửi mail từ ngày 27/7/202 đến hết ngày 29/7/2020. Giáo viên sẽ trả lời thắc mắc của sinh viên qua mail chậm nhất là 11h30 ngày 31/7/2020.

Sau khi giáo viên trả lời qua mail, nếu sinh viên không hài lòng với kết quả thì trực tiếp gặp giáo viên tại khoa GDĐC, tầng 2, khu nhà E từ 8h30 đến 9h30 ngày 03/8/2020. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-SCMT18B.pdf 89.268 KB
2 CDN-DTCN18C.pdf 90.427 KB