Điểm môn pháp luật - học kỳ phụ hè 2019

SV KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM CÓ MẶT TẠI KHOA GDDC, TỪ 8h - 8h15, SÁNG THỨ 3 (13/8) ĐỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP-2018-1-Phap-luat.pdf 293.043 KB