Điểm TK Lần 1 môn Chính trị lớp CĐN QTM 18C, CĐN SCMT 18A

Điểm TK Lần 1 môn Chính trị lớp CĐN QTM 18C, CĐN SCMT 18A

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-SCMT-18A.pdf 88.666 KB
2 CDN-QTM-18C.pdf 87.538 KB