Thông báo v/v học trả nợ các môn chính trị 1,2, pháp luật, chính trị - Trung cấp

Thông báo: HSSV còn nợ các môn chính trị 1, chính trị 2, pháp luật, chính trị (Trung cấp), học kỳ này không tổ chức lớp vét, hssv trả nợ thì đăng ký với các lớp học trong học kỳ. Các bạn theo dõi thông báo trên web Phòng Đào tạo hoặc có thể liên hệ với Bộ môn để hướng dẫn thêm. Thông tin liên hệ với Bộ môn: thầy Phạm Đình Huấn, điện thoại 0364010182 (liên hệ được qua Zalo).