Kết quả môn Chính trị 2 lớp CĐ ĐĐT 18G - cô Trang dạy

Thông báo!

Sinh viên xem điểm khiếu nại, thắc mắc trong thời gian từ thứ 2 đến thứ 7 (ngày 20/7- 25/7/2020).

Liên hệ cô Trang tại văn phòng khoa GDDC lầu 2 nhà E. DT: 0963225325.

Sau những ngày này Không giải quyết khiếu nại nữa.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 thong-bao-2.docx 13.373 KB
2 DDT18G.pdf 100.175 KB