Kết quả Chính trị 2 lớp CĐN OTO18C,D

Thông báo

Sinh viên thắc mắc, khiếu nại về điểm tại văn phòng khoa GDDC lầu 2 nhà E. Liên hệ thầy Cương. DT: 0983.934.945

Từ thứ 2 (ngày 27/7/2020) đến thứ 7 (1/8/2020). Sau thời gian này GV không giả quyết nữa.

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thong-bao.docx 13.197 KB
2 CDN.OTO18c.pdf 93.771 KB
3 CDN.-oto18D.pdf 92.777 KB