Điểm thi môn chính trị các lớp Thầy Lai thi ngày 14/01/2021

THÔNG BÁO Sinh viên có thắc mắc thì liên hệ với giáo viên qua địa chỉ mail: dangdonlai169@gmail.com. Khi gửi mail sinh viên cầm điền đầy đủ thông tin: họ và tên, lớp, ngày sinh, mã số sinh viên, nội dung cần thắc mắc là gì. Thời gian gửi mai từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 20/01/2021. Giáo viên sẽ trả lời thắc mắc của sinh viên qua mail chậm nhất là 9h00 ngày 21/1/2021. Sau khi giáo viên trả lời qua mail, nếu sinh viên không hài lòng với kết quả thì trực tiếp gặp giáo viên tại khoa GDĐC, tầng 2, khu nhà E từ 9h00 đến 10h00 ngày 22/01/2021. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-OTO-19C.pdf 98.495 KB
2 CDN-OTO-19A.pdf 98.966 KB
3 CDN-KTML-19C.pdf 92.437 KB
4 CDN-KTML-19B.pdf 92.971 KB
5 CDN-KTML-19A.pdf 93.079 KB
6 CDN-KT-19.pdf 88.392 KB
7 CDN-DTCN-19C.pdf 87.621 KB
8 CD-KT-19.pdf 100.179 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ