Điểm thi lần 2 môn chính trị 2 CDN 18 và chính trị 1 CD KT19

SV KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM THI LẦN 2 THÌ LIÊN HỆ THẦY HUẤN 0908223006

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-SCMT-18.pdf 88.182 KB
2 CDN-SCCK-18.pdf 86.152 KB
3 CDN-QTM-18.pdf 88.382 KB
4 CDN-OTO-18.pdf 90.179 KB
5 CDN-DTCN-18.pdf 94.846 KB
6 CDN-DCN-18.pdf 98.126 KB
7 CDN-CGKL-18.pdf 87.027 KB
8 CD-KT-19-CHINH-TRI-1.pdf 88.74 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ