Điểm thi lầN 2 môn pháp luật CDN 20

SV KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM THÌ LIÊN THẦY HUẤN, Đ: 0364010182, ĐẾN HẾT THỨ 5 TUẦN 31

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-SCMT-20.pdf 83.558 KB
2 CDN-SCCK-20.pdf 87.302 KB
3 CDN-QTM-20.pdf 91.027 KB
4 CDN-OTO-20.pdf 97.429 KB
5 CDN-KTML-20.pdf 111.949 KB
6 CDN-KTDN-20.pdf 82.589 KB
7 CDN-DTCN-20.pdf 100.292 KB
8 CDN-DCN-20.pdf 113.276 KB