Điểm môn chính trị 2 học kỳ phụ thi ngày 17-8-2020

SV khiếu nại về điểm thì liên hệ thầy huấn: phamdinhhuan@caothang.edu.vn

GHi rõ họ và tên, lớp, nội dung khiếu nại

NHỮNG SV CÓ ĐƠN THẦY ĐÃ XEM

Võ Hoàng Kha - không thay đổi, do nghỉ quá nhiều. Duy Nhân - không thay đổi, do nghỉ nhiều, vi phạm khi làm bài thi. Đức Vững được xem xét - lý do chính đáng.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 DIEM-HKP-MON-CHINH-TRI-2---17-8-2020.pdf 102.57 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ