ĐIỂM THI MÔN BƠI HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ K21

Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐN CGKL 21 A,B. Sau 10h thứ Hai ngày 11/07/2022, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Các trường hợp khiếu nại các em nhập thông tin vào link đính kèm sau đây. Bộ môn sẽ ghi nhận và phản hồi trước ngày 11/7/2022.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u_tr0QHH-Iqu3SknoH6QeidCtlcl2x37uJkW6liOgss/edit?usp=sharing

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem-boi-CDN-K21.rar 166.202 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ