Thông báo học ghép môn GDTC - GDQP học kỳ I năm học 2019-2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN LLCT – GDTC – GDQP

 

TP HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc Học ghép môn GDTC – GDQP

Bộ môn GDTC – GDQP thông báo đến những em SV nợ các học phần GDTC, GDQP đăng ký học trả nợ vào HK I năm học 2019-2020 như sau:

1. Môn GDQP:

- SV hệ CĐCN học ghép môn GDQP cùng với hệ CĐ các ngành 18 bắt đầu từ tuần 06 - tuần 11 (gồm 4 đợt học, mỗi đợt 10 ngày, sinh viên được chọn một trong bốn đợt học cho phù hợp với thời khóa biểu của mình).

- SV hệ TC và hệ CĐN học ghép môn GDQP cùng với hệ CĐ các nghề 18 bắt đầu từ tuần 12 - tuần 17 (gồm 4 đợt học, mỗi đợt 10 ngày, sinh viên được chọn một trong bốn đợt học cho phù hợp với thời khóa biểu của mình).

2. Môn GDTC:

- SV đăng ký học ghép môn Bơi lội sẽ bắt đầu học vào ngày Thứ Ba từ tuần 3 (Buổi sáng ghép cùng lớp CĐ CK 19D; Buổi chiều ghép cùng lớp CĐ CK 19A).

- SV đăng ký học ghép môn Bóng chuyền sẽ bắt đầu học vào ngày Thứ Ba từ tuần 4 (Buổi sáng ghép cùng lớp  CĐN CGKL 19B ; Buổi chiều ghép cùng lớp CĐN CGKL 19A ).

3. Thủ tục:

- Bước 1: Đăng ký trên hệ thống theo quy định của Phòng đào tạo.

- Bước 2: Đóng tiền tại Phòng tài vụ để nhận biên lai học lại

- Bước 3: Xem Thời khóa biểu cụ thể của các lớp trên được dán tại bảng tin sảnh B, bảng tin Khoa GDĐC tại cuối hành lang lầu 2 nhà E. Hoặc trên trang web Khoa Giáo Dục Đại Cương, mục Tổ Giáo dục thể chất - Quốc phòng (http://gddc.caothang.edu.vn)

- Bước 4: Ra sân Bóng chuyền hoặc hồ bơi nộp biên lai học lại cho GV phụ trách và nhập học. Ngoài ra với môn Bơi lội, SV liên hệ Cô Nguyễn Thanh Hoa (Khoa GDĐC – ĐT: 0983655936) để đăng ký mua thẻ bơi. Lưu ý sinh viên đăng ký đúng theo thời hạn.

Nơi nhận:     

- Phòng Đào tạo (lưu)                                                        Bộ môn LLCT-GDTC-GDQP

- Niêm yết                                                                                            (Đã ký)

- Website

 


Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ