Thông báo các lớp CĐ chuyên nghiệp 17 nhận chứng chỉ GDTC - GDQP

Sinh viên các lớp đi nhận theo đúng thời gian trong thông báo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN LLCT – GDTC – GDQP

 

TP HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc phát chứng chỉ môn GDTC – GDQP

Bộ môn LLCT - GDTC - GDQP thông báo đến những em Sinh viên hệ CĐCN khoá 17 như sau: Thời gian phát chứng chỉ GDTC và GDQP tại Khoa Giáo Dục Đại Cương.

Thứ

Ngày

Giờ phát

Lớp

11/9

09h00 – 10h00

 CĐ CK 17B; CĐ CK 17C

10h00 – 11h00

 CĐ CĐT 17B, CĐ CĐT 17S; CĐ ÔTÔ 17C

 

 

13h30 – 14h30

 CĐ CK 17A; CĐ CK 17D

14h30 – 15h30

CĐ CK 17E; CĐ CĐT 17A

 

 

Năm

12/9

09h00 – 10h00

 CĐ ÔTÔ 17D; CĐ ÔTÔ 17E

10h00 – 11h00

 CĐ ÔTÔ 17F; CĐ ĐĐT 17ĐC

 

 

13h30 – 14h30

 CĐ CĐT 17S; CĐ ÔTÔ 17A

14h30 – 15h30

 CĐ ÔTÔ 17B; CĐ ĐĐT 17ĐA

 

 

Sáu

13/9

09h00 – 10h00

 CĐ ĐĐT 17ĐD; CĐ ĐĐT 17ĐTF

10h00 – 11h00

 CĐ NL 17B; CĐ ĐKTĐ 17B

 

 

13h30 – 14h30

 CĐ ĐĐT 17ĐB; CĐ ĐĐT 17ĐTE

14h30 – 15h30

 CĐ NL 17A; CĐ ĐKTĐ 17A

 

 

Bảy

14/9

09h00 – 10h00

 CĐ ĐTTT 17VT; CĐ KT 17

10h00 – 11h00

 CĐ TH 17MMT; CĐ TH 17PMC

 

 

13h30 – 14h30

 CĐ TH 17PMA; CĐ TH 17PMB

14h30 – 15h30

 CĐ ĐTTT 17MT;

 

 

Hai

16/9

08h00 – 10h00

Học ghép

 

 

* Lưu ý:

- Nhận theo đúng thời gian trên lịch. Không nhận thay bạn khác, khi đi mang theo thẻ SV.

- Sau thời gian trên, Bộ môn sẽ ngừng phát chứng chỉ và chỉ phát lại cùng với khoá CĐ các ngành 18 vào tháng 9/2020. Mọi chi tiết liên hệ cô Hoa: 0983655936.

Nơi nhận:      

- Phòng CTCT (lưu)                                                              Bộ môn LLCT-GDTC-GDQP

- Niêm yết                                                                                               (đã ký)

- Website