THỜI KHÓA BIỂU MÔN BƠI - BÓNG CHUYỀN (NĂM HỌC 2020 - 2021)

Lịch chính thức đã dán tại bảng tin phòng Đào tạo và bảng tin Khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên (file đính kèm dưới đây)

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TKB-GDTC---20.docx 28.399 KB