Điểm thi

Ngày: 11-09-2022 | Lượt xem: 1838
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐ CK 20A. Sau 10h thứ Hai ngày 19/09/2022, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 01-07-2022 | Lượt xem: 955
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐN CGKL 21 A,B. Sau 10h thứ Hai ngày 11/07/2022, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 30-05-2022 | Lượt xem: 3904
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐ CK21A và CĐ CK21D. Sau 10h thứ Hai ngày 13/06/2022, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 19-01-2022 | Lượt xem: 1455
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa qua zalo: 0932636781 để giải quyết. Sau 10h thứ Hai ngày 24/01/2022, điểm chính thức gửi về Phòng Đào Tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 26-01-2021 | Lượt xem: 1617
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐN CGKL20A và CĐN CGKL20B. Sau 10h thứ Hai ngày 01/02/2021, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 26-01-2021 | Lượt xem: 2096
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐ CK20A và CĐ CK20D. Sau 10h thứ Hai ngày 01/02/2021, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 30-11-2020 | Lượt xem: 3046
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐ CK19A. Sau 10h thứ Hai ngày 07/12/2020, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 27-10-2020 | Lượt xem: 1584
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐN CGKL19A và CĐN CGKL19B. Sau 10h thứ Hai ngày 02/11/2020, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 29-06-2020 | Lượt xem: 2710
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐ CK19A và CĐ CK 19D. Sau 10h thứ Hai ngày 13/07/2020, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
1 2 3 > >|
Trang: 1 / 3

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ