Lịch học online - mã lớp các môn anh văn chuyên ngành

HSSV lấy mã lớp đăng nhập vào Google classroom để vào lớp học theo môn học, theo lớp.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Tong-hop-lop-anh-van-chuyen-nganh.xls 33.28 KB