Lịch học online - mã lớp - các môn chính trị - pháp luật

HSSV lấy mã lớp đăng nhập vào Google classroom để vào lớp học theo môn học, theo lớp. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Tong-hop-lop-BM-chinh-tri.xls 52.736 KB