Đường link lớp Google classroom - Toán Lý Hóa - Khóa 2021

TT LỚP MÔN HỌC LINK GOOGLE CLASSROOM HỌ VÀ TÊN GV GIẢNG DẠY ĐIỆN THOẠI
1 CĐ ÔTÔ 22A Hóa đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ2NDM0MTQ3MTQ5?cjc=qrcfrjp Vũ Thị Ngọc Mai 0909123864
2 CĐ ÔTÔ 22B Hóa đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ2NDEzMDYzNTA2?cjc=xf6fvdc Vũ Thị Ngọc Mai 0909123864
3 CĐ ÔTÔ 22C Hóa đại cương https://classroom.google.com/c/NDk4NjAyOTUzNDU2?cjc=4ab62ar Vũ Thị Ngọc Mai 0909123864
4 CĐ ÔTÔ 22D Hóa đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ2NDEzMTAyOTY5?cjc=kfk6ikn Vũ Thị Ngọc Mai 0909123864
5 CĐ ÔTÔ 22E Hóa đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ2NDEwMjUwNDQ5?cjc=kdbyywi Vũ Thị Ngọc Mai 0909123864
6 CĐ NL 22A Hóa đại cương https://classroom.google.com/c/NDk4NjAxMjA5NjQy?cjc=2wj7vvq Vũ Thị Ngọc Mai 0909123864
7 CĐ NL 22B Hóa đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ2NDEyNzA2NTc2?cjc=sdt4wno Vũ Thị Ngọc Mai 0909123864
8 CĐ NL 22C Hóa đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ2NDEyOTgxMzM1?cjc=yvp2uve Vũ Thị Ngọc Mai 0909123864
9 CĐ NL 22D Hóa đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ2NDM2NTk0NTkx?cjc=a5bq42j Vũ Thị Ngọc Mai 0909123864
10 CĐ CK 22A Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ1MTU5OTU5MDUz?cjc=nhsuszu Ngô Văn Thiện 0938301161
11 CĐ CK 22B Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ1MTU5Njc4NjA1?cjc=ipjg3nt Ngô Văn Thiện 0938301161
12 CĐ CK 22C Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ1MTYwMTM2OTA3?cjc=dhp77uq Ngô Văn Thiện 0938301161
13 CĐ CK 22D Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ1MTYwNzgxMDQ2?cjc=yeurv64 Ngô Văn Thiện 0938301161
14 CĐ CK 22E Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTUxNTc0MzAwMDM4?cjc=pymfzpg Mã Phát Đạt 0902563045
15 CĐ NL 22A Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTAyMTkyMjI4MTEw?cjc=rvtzi5m Ngô Văn  THiện 0902563045
16 CĐ NL 22B Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTUxNTcyMzg0NDkz?cjc=i2zi5tf Ngô Văn THiện 0902563045
17 CĐ NL 22C Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTAyMTkyNTYxMTc5?cjc=52jh5co Mã Phát Đạt 0902563045
18 CĐ NL 22D Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTUxNTczNTMzMjc1?cjc=6737zgn Mã Phát Đạt 0902563045
19 CĐ CĐT 22A Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ0NzQ1OTY4NDIw?cjc=dsbexsi NGUYỄN HỒNG GIANG 0866.48.25.45
20 CĐ CĐT 22B Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ0NzQ1Nzk1NzYw?cjc=m46vbiz NGUYỄN HỒNG GIANG 0866.48.25.45
21 CĐ ĐTTT 22A Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NDk4MTAzODQ0Njg0?cjc=rhlbcom NGUYỄN HỒNG GIANG 0866.48.25.45
22 CĐ ĐTTT 22B Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NDk4MTAzODQyNzE5?cjc=szipgqc NGUYỄN HỒNG GIANG 0866.48.25.45
23 CĐ ĐKTĐ 22A Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NDk4MTA0MTEzNzc4?cjc=iro5f6s NGUYỄN HỒNG GIANG 0866.48.25.45
24 CĐ ĐKTĐ 22B Vật lý đại cương https://classroom.google.com/c/NTQ0NzQ1OTgzNzY2?cjc=baqbzbq NGUYỄN HỒNG GIANG 0866.48.25.45
25 CĐ CK 22A Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0OTI2Mjc1MjY1?hl=vi&cjc=ua3fs7e TỐNG MINH HẢI 0908650365
26 CĐ CK 22B Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NDg5MTg4MzM2MjI1?hl=vi&cjc=xybj3lu TỐNG MINH HẢI 908650365
27 CĐ CK 22C Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NDk4MDQ0NzE4OTMx?cjc=elv3hem Bùi Minh Quân 0375796540
28 CĐ CK 22D Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0NTI1MjEwMDU0?cjc=mp5leyq Bùi Minh Quân 0375796540
29 CĐ CK 22E Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0NTI1NjU0MjU5?cjc=neqplrt Bùi Minh Quân 0375796540
30 CĐ ÔTÔ 22A Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0OTI3ODA3MzMy?hl=vi&cjc=3mb6rfv TỐNG MINH HẢI 0908650365
31 CĐ ÔTÔ 22B Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0OTI3NTQ3MzYy?hl=vi&cjc=vbnbdaj TỐNG MINH HẢI 0908650365
32 CĐ ÔTÔ 22C Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NDk4MDQ1MDQwNDA5?cjc=ia45nxw Bùi Minh Quân 0375796540
33 CĐ ÔTÔ 22D Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0NTI2MDAzNTUy?cjc=vigg3c7 Bùi Minh Quân 0375796540
34 CĐ ÔTÔ 22E Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0NTI2MDg1NzAx?cjc=iwf5i7h Bùi Minh Quân 0375796540
35 CĐ NL 22A Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ1NDI5OTI1OTYw?cjc=ovpyyl3 Nguyễn Dương Trí 0979076267
36 CĐ NL 22B Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTI3MDg4NjExMzM3?cjc=xdn3uus Nguyễn Dương Trí 0979076267
37 CĐ NL 22C Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ1NDI5MjQwNTUz?cjc=k3xw6rq Nguyễn Dương Trí 0979076267
38 CĐ NL 22D Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ1NDMwNDUxNjQ0?cjc=ul4t6en Nguyễn Dương Trí 0979076267
39 CĐ TH 22A Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ1NDI5NjA5Njcx?cjc=yjimvp3 Nguyễn Dương Trí 0979076267
40 CĐ TH 22B Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ1NDMwNjUxMjM5?cjc=7zj4n3g Nguyễn Dương Trí 0979076267
41 CĐ TH 22C Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0NDg5MDA4MTYx?cjc=g7r3csu Trần Bảo Hiên 0773002958
42 CĐ TH 22D Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ2NTkzNjc4MjAz?cjc=fxrrlen Võ Văn Định 0908628108
43 CĐ TH 22E Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NDk4NjYyMDEzNDA2?cjc=7rm5ydc Võ Văn Định 0908628108
44 CĐ CĐT 22A Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0OTI3MTA1MzQx?hl=vi&cjc=yrusvo2 TỐNG MINH HẢI 0908650365
45 CĐ CĐT 22B Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ1NDI5NzYwODU3?cjc=k3qcpq3 Nguyễn Dương Trí 0979076267
46 CĐ ĐTTT 22A Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ1MTU1NDk0MzU1?cjc=qorn5op NGÔ THỊ PHƯƠNG NGA 0908004092
47 CĐ ĐTTT 22B Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NDk4MzgzNDk1ODQ1?cjc=h4flcgk Lê Vũ Trường 0383510094
48 CĐ ĐKTĐ 22A Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NDk4MTU2MzY4ODIz?hl=vi&cjc=6o5ayxs TỐNG MINH HẢI 0908650365
49 CĐ ĐKTĐ 22B Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0NDg5NTE3NTk5?cjc=yfh56ci Trần Bảo Hiên 0773002958
50 CĐ ĐĐT 22A Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ1MTU2MzUzMTkz?cjc=kncdwzw NGÔ THỊ PHƯƠNG NGA 0908004092
51 CĐ ĐĐT 22B Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NDk4MjI0NzU3MDAz?cjc=stwmdtb NGÔ THỊ PHƯƠNG NGA 0908004092
52 CĐ ĐĐT 22C Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0NDg5MDUyNjgx?cjc=x3dvtbv Trần Bảo Hiên 0773002958
53 CĐ ĐĐT 22D Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ1NjUwNDYxMzYx?cjc=qk7mvbz Lê Vũ Trường 0383510094
54 CĐ ĐĐT 22E Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NDk4MzgzMzE1MTkw?cjc=x6tgccy Lê Vũ Trường 0383510094
55 CĐ ĐĐT 22F Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NDk4MDMyMjA0NDc0?cjc=isetdkm Trần Bảo Hiên 0773002958
56 CĐ ĐĐT 22G Toán cao cấp https://classroom.google.com/c/NTQ0NDg5MjkzODY4?cjc=lzhjyjh Trần Bảo Hiên 0773002958
57 CĐN ĐTCN 22A Toán chuyên đề https://classroom.google.com/c/NTQ1NDMyNjc2MDk1?cjc=an6xlfo Nguyễn Dương Trí 0979076267
58 CĐN ĐTCN 22B Toán chuyên đề https://classroom.google.com/c/NTQ1NTc0MjQxODAw?cjc=izj6gtf Trần Hoàng Chinh 0917580645
59 CĐ KTDN 22A Toán kinh tế https://classroom.google.com/c/NTQ1NDMxNzIxNzg2?cjc=x2n7bgr Nguyễn Dương Trí 0979076267
60 CĐ KTDN 22B Toán kinh tế https://classroom.google.com/c/NTI3MDg5NTIzMTE3?cjc=b4rt4hr Nguyễn Dương Trí 0979076267