Đường link các môn học học lỳ 2 năm học 2021-2022 khoá 2020

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG                                        
ĐƯỜNG LINK CÁC LỚP GOOGLE CLASSROOM - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022 - KHÓA 2020                                            
TT Lớp Môn học Link Google classroom GV Giảng dạy Số điện thoại Ghi chú                                      
1 CĐ CK 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY1NjU4NDg5NDA4?cjc=sov66kd Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
2 CĐ CK 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY1NzMxMDk1MDM1?cjc=pu3pn66 Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
3 CĐ CK 20C Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY1NzMyMzY4NzMw?cjc=3snvpsv Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
4 CĐ CK 20D Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY2NDM3OTQ1MDU1?cjc=4agxyiy Hà Việt Cường 0918551533                                        
5 CĐ CK 20E Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDUwOTg4Njc2MDA5?cjc=mbkxl6y Cao Văn Dương 0966662252                                        
6 CĐ ÔTÔ 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYwNzQ4NjQ0MDEz?cjc=bs6vryj Phạm Đình Huấn 0364010182                                        
7 CĐ ÔTÔ 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDU5MTIxNDcxNTUx?cjc=fncyosp Phạm Đình Huấn 0364010182                                        
8 CĐ ÔTÔ 20C Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY4ODc3NTU3MTg5?cjc=grscrh7 Nguyễn Thị Thanh Phúc 0964010259                                        
9 CĐ ÔTÔ 20D Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYxNDE2OTgwMzk1?cjc=rci4326 Hà Việt Cường 0918551533                                        
10 CĐ ÔTÔ 20E Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDU5MTIxODAxNDA5?cjc=47f3vrw Phạm Đình Huấn 0364010182                                        
11 CĐ NL 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDUwOTk0OTIwMDI4?cjc=ntulm2u Cao Văn Dương 0966662252                                        
12 CĐ NL 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYzNjA0OTc0Njg2?cjc=zoj3mg3 Cao Văn Dương 0966662252                                        
13 CĐ NL 20C Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY4ODc2MTQyMDA5?cjc=67tyip3 Nguyễn Thị Thanh Phúc 0964010259                                        
14 CĐ NL 20D Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY5MzAzMDM1NjI1?cjc=eu2ra3t Nguyễn Thanh Thùy Trang 0933717289                                        
15 CĐ TH 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg4MDQ0ODc2?cjc=ducmeia Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
16 CĐ TH 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDU5MTIyMjQwMjE5?cjc=puzgkyw Phạm Đình Huấn 0364010182                                        
17 CĐ TH 20C Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYwNzU0MDY4MjE4?cjc=xsoylhz Phạm Đình Huấn 0364010182                                        
18 CĐ TH 20D Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/Mzk4NzU3MzcwODAy?cjc=imknmfw Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
19 CĐ TH 20E Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYwNzU1MDU3NzY1?cjc=tgycn23 Phạm Đình Huấn 0364010182                                        
20 CĐ TH 20F Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYwNzgxMTY4MTQy?cjc=c2pl4mv Đặng Đôn Lai 0908627099                                        
21 CĐ CĐT 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDUwMzc4MTM5ODc1?cjc=q53d2iz Đặng Đôn Lai 0908627099                                        
21 CĐ CĐT 20S Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDUwMzYyMDA5NTQ2?cjc=yuxev6x Nguyễn Văn Thế 0974215642                                        
22 CĐ CĐT 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDUwMzc4MTM5OTM0?cjc=ocmesbo Đặng Đôn Lai 0908627099                                        
23 CĐ ĐTTT 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY2MzgzMzk0NTk2?cjc=cgzmsxn Phạm Đình Huấn 0364010182                                        
24 CĐ ĐTTT 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYwNzgxMTY4MDM1?cjc=aqvfdft Đặng Đôn Lai 0908627099                                        
25 CĐ ĐKTĐ 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDUwOTkwMjY5MjU5?cjc=cam2iqt Cao Văn Dương 0966662252                                        
26 CĐ ĐKTĐ 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDUwOTkzMjk0NzAz?cjc=rdwhb4m Cao Văn Dương 0966662252                                        
27 CĐ ĐĐT 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYwNzUwNDA2NjU2?cjc=zikej2h Nguyễn Dương Thanh Nhàn 0868101408                                        
28 CĐ ĐĐT 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYwMTM4OTUxMDk4?cjc=vb3brmy Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
29 CĐ ĐĐT 20C Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY1NzMyMzY4MzU3?cjc=4mtn5eq Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
30 CĐ ĐĐT 20D Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY1NzM0NDA0ODIw?cjc=bh4yak2 Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
31 CĐ ĐĐT 20E Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYwNzgwNjY2Mzc0?cjc=3zglxmm Đặng Đôn Lai 0908627099                                        
32 CĐ ĐĐT 20F Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY2MzgyMjc0NzI0?cjc=acirtyt Nguyễn Dương Thanh Nhàn 0868101408                                        
33 CĐ ĐĐT 20G Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDU3NDI5MzYzMDkw?cjc=nc5tjqm Trần Thị Hiền  0383257441                                        
34 CĐ ĐĐT 20H Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYwNzgwNjY2NjA2?cjc=hzd3bo5 Đặng Đôn Lai 0908627099                                        
35 CĐN CGKL 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDU3NDI5MzYyNjQ4?cjc=kljxfu2 Trần Thị Hiền  0383257441                                        
36 CĐN CGKL 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY5MzAzMDM1MTY1?cjc=txva3d6 Nguyễn Thanh Thùy Trang 0933717289                                        
37 CĐN SCCK 20 Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDU5MTgxNzQ1ODg4?cjc=6wup6n4 Nguyễn Thị Thanh Phúc 0964010259                                        
38 CĐN ÔTÔ 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDUwMzc4MTM5OTYx?cjc=mdcikxf Đặng Đôn Lai 0908627099                                        
39 CĐN ÔTÔ 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDUwMzczNTMwMzMy?cjc=uxzaavj Đặng Đôn Lai 0908627099                                        
40 CĐN ÔTÔ 20C Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDUwMzgwNjUyOTc3?cjc=n64ikcm Nguyễn Thị Thanh Phúc 0964010259                                        
41 CĐN ÔTÔ 20D Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDUwNDE4NzQyNzYx?cjc=bvdwtyn Trần Đình Ánh                                          
42 CĐN ĐCN 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY5MzAyNTk3MTU0?cjc=345zh6p Nguyễn Thanh Thùy Trang 0933717289                                        
43 CĐN ĐCN 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYxNDE4MjUyNTgz Lê Thị Thùy Trang 963225325                                        
44 CĐN ĐCN 20C Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDU3NDI5MzYyODc0?cjc=4hoso4b Trần Thị Hiền  0383257441                                        
45 CĐN ĐCN 20D Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY1NzM1OTMwNDcy?cjc=7vdyw4j Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
46 CĐN ĐTCN 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY2MzgzMzk1MjQy?cjc=wpqcwen Phạm Đình Huấn 0364010182                                        
47 CĐN ĐTCN 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDYzNjAyNzM0NzA0?cjc=udb4evk Cao Văn Dương 0966662252                                        
48 CĐN QTM 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg4MDg1OTY3?cjc=m4mlou7 Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
49 CĐN QTM 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/MzQ0ODg4MDg2MDAx?cjc=pkal7o2 Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
50 CĐN SCMT 20A Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY1NzM1OTMwMTA4?cjc=oadajgy Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
51 CĐN SCMT 20B Chính trị 2 https://classroom.google.com/c/NDY1NzM1OTMwMjE4?cjc=vhewvmn Nguyễn Văn Cương 0983 934 945                                        
52 CĐ CK 20A Anh văn chuyên ngành                                              
53 CĐ CK 20B Anh văn chuyên ngành                                              
54 CĐ CK 20C Anh văn chuyên ngành                                              
55 CĐ CK 20D Anh văn chuyên ngành https://classroom.google.com/c/NDY1NjgzMjk4MzQw?cjc=yvxgd5w Trần Phương Thu Hương 0765644613                                        
56 CĐ CK 20E Anh văn chuyên ngành https://classroom.google.com/c/NDY1Njg2NTg4NTMy?cjc=fo3lljg Trần Phương Thu Hương 0765644613                                        
57 CĐ ÔTÔ 20A Anh văn chuyên ngành https://classroom.google.com/c/NDY1NTU2MjMzNzA2?cjc=znkkufh Nhâm Chí Bửu 0903636226                                        
58 CĐ ÔTÔ 20B Anh văn chuyên ngành https://classroom.google.com/c/NDY1NTU2MjMzNzU3?cjc=o234bh2 Nhâm Chí Bửu 0903636226                                        
59 CĐ ÔTÔ 20C Anh văn chuyên ngành https://classroom.google.com/c/NDY1NTU2MjMzNzk4?cjc=5ulhx6a Nhâm Chí Bửu 0903636226                                        
60 CĐ ÔTÔ 20D Anh văn chuyên ngành https://classroom.google.com/c/NDYzOTgwOTMzMDM3?cjc=mpvnura Trần Phương Thu Hương 0765644613                                        
61 CĐ ÔTÔ 20E Anh văn chuyên ngành https://classroom.google.com/c/NDYzOTg4NjIxNjg3?cjc=24gwvip Trần Phương Thu Hương 0765644613                                        
62 CĐ KT 20 Anh văn chuyên ngành                                              
63 CĐN KTDN 20 Anh văn chuyên ngành                                              
64 CĐ CĐT 20A Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/NDUwMzAwMTE5ODY4?cjc=lqco4bw Trần Phương Thu Hương 0765644613                                        
65 CĐ CĐT 20S Anh văn A3 https://classroom.google.com/c/NDQzODU0NjU4MDU3?cjc=pbd3xmg Trần Phương Thu Hương 0765644613                                        
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Link-lop-Google-classroom-hoc-ky-2---Khoa-2020.xlsx 73.178 KB