Kết quả thi L2 Xác Suất Thống Kê lớp CĐCK21 C,D,E

Mọi thắc mắc về điểm SV liên hệ với GVBM trước ngày thứ tư, 27/07/2022. Sau thời hạn này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 ThiL2_XSTK_CK21CDE.pdf 113.567 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ