Kết quả lần 2 môn Xác suất thống kê lớp CĐCK19D

Mọi thắc mắc về điểm SV liên hệ với GVBM qua email buiminhquan0307@gmail.com trước ngày chủ nhật, 26/7/2020. Sau thời hạn này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 XSTK_ThiLan2_CK19D.pdf 73.213 KB