Kết quả Xác Suất Thống Kê lớp CĐCK21 C,D,E

Mọi thắc mắc về điểm SV liên hệ với GVBM trước ngày thứ 7, 09/07/2022. Sau thời hạn này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CK21C_L1B.pdf 118.575 KB
2 CK21E_L1.pdf 118.523 KB
3 CK21D_L1.pdf 118.479 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ