Điểm tổng kết lần 1 môn VLĐC HK1 Năm Học 2021-2022 (Các lớp do thầy Giang giảng dạy)

Thầy gửi các bạn SV file điểm tổng kết của từng lớp. (điểm chuyên cần + điểm TBKT + điểm Thi + điểm Tổng kết lần 1). Các bạn download về máy để xem!

Nếu có bất kì khiếu nại gì về bài thi và điểm thi, các bạn SV liên hệ với Thầy qua zalo (thời hạn đến hết 15h00 ngày 24/3/20220.

Thân chào!