Lịch thi lần 2 môn Toán chuyên đề-Xác suất thống kê-Vật lý Đại cương-Hóa Đại cương

Các em lấy đườnng link hoặc mã lớp để đăng kí vào phòng thi lần 2 trong file nhé