Kết quả lần 1 môn Xác Suất Thống Kê (các lớp CK)

Mọi thắc mắc về kết quả thi SV liên hệ với GVBM qua email buiminhquan0307@gmail.com đến hết ngày thứ 5 (27/6/2019). Sau thời hạn này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 K18_XSTK_CK_DiemLan1.rar 447.164 KB