Kết quả XSTK lần 2 (các lớp CK)

Mọi thắc mắc SV liên hệ qua email buiminhquan0307@gmail.com trước ngày 11/7/19.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 K18_XSTK_Lan2.pdf 93.027 KB