Điểm CC Vs TBKT Môn VLĐC các lớp thầy Giang giảng dạy

Thân chào các bạn!

Khi các bạn thấy có file điểm của lớp mình có đính kèm ngày update.

Các bạn download về máy tính để xem điểm.

Chú ý: file điểm sẽ được update thường xuyên nên có sự thay đổi liên tục

các bạn cần đăng vào xem thường xuyên

file điểm cuối cùng của lớp sẽ có kèm theo chử Final

Thân chào!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD-OTO-18B-(Update-18h_7_5).pdf 182.206 KB