Kết quả HKP môn Toán Cao Cấp

Mọi thắc mắc về kết quả môn học SV liên hệ với GVBM qua email buiminhquan0307@gmail.com trước ngày thứ 5 (13/12/2018). Sau thời hạn này mọi vấn đề sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TCC_HKP_Quan.pdf 98.281 KB