Kết quả HKP môn Toán Cao Cấp

Mọi thắc mắc về điểm SV giải quyết với GVBM trước 12h thứ 2 ngày 9/1/2017.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TK_HKP_TCC.rar 228.147 KB