Kết quả HKP hè môn Toán Cao Cấp (lớp A,B,C,D)

SV có thắc mắc liên hệ GVBM đến hết thứ 5 (09/08/2018), sau thời hạn này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP_he_TCC_LopABCD.rar 317.808 KB