Điểm Tổng Kết HKP Môn VLĐC Hè 2018 (Thầy Giang Giảng Dạy)

Điểm Tổng Kết HKP Môn VLĐC Hè 2018 (Thầy Giang Giảng Dạy)

Sinh viên xem kết quả.

Khiếu nại: 8h-10h sáng thứ 2 13/8/2018 tại văn phong khoa GDĐC

Thân chao!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Lop-B-(STT-86-Het).pdf 103.538 KB
2 Lop-A-(STT-1-85).pdf 104.064 KB
3 HKP-2017-1-Vat-ly-dai-cuong-LIP-B.xls 57.344 KB
4 HKP-2017-1-Vat-ly-dai-cuong-LIP-A.xls 56.832 KB