Đề thi và đáp an môn VLĐC (Thi 17_1_2019)

Đề thi và đáp an môn VLĐC (Thi 17_1_2019)

Sinh viên download files về máy tính để xem!

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 DA_De-1.pdf 888.645 KB
2 DA_De-2.pdf 804.141 KB
3 DA_De-3.pdf 805.617 KB
4 DA_De-4.pdf 815.786 KB