ĐIỂM TK MÔN TOÁN CAO CẤP (CÁC LỚP DO CÔ NGA GIẢNG DẠY)

Sinh viên sau khi xem đề thi vs đáp án, điểm TK môn học tại trang web khoa GDĐC. Nếu SV có bất kì khiếu nại gì về điểm lien hệ trực tiếp cô Nga theo thời gian sau:

13h00 đến 14h00 ngày 24/1/2019 (Thứ năm)​

Mọi khiếu nại sau thời gian trên không được giải quyết

Thân chào!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 ddt-18g.xls 69.47 KB
2 td-18-a.xls 65.616 KB
3 nl18a.xls 72.206 KB
4 dttt18a.xls 62.944 KB