TKB HKP các môn Toán-Lý-Hóa-Toán Chuyên đề-XSTK- Hóa Đại cương

TKB học kỳ phụ các môn Toán-lý-Hóa-TCĐ-XSTK-HĐC Chú ý: Chú ý: Môn Vật lý Đại cương Thứ 7: Thầy Giang kẹt việc, SV được nghỉ Chủ Nhật: Học bình thường

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TKB_HKP_ToanCC_-VLDC-XSTK-TCD_HDC_2017_2018.doc 152.576 KB