Lịch thi lần 2 môn ĐLCMCĐCSVN lớp CĐ ĐĐT16 - CĐ TĐ 16