Điểm thi môn chính trị 1 các lớp CD TH 17AB - CĐ ĐĐT 17AB - CĐN ĐT17B - CĐN SCCK 17B

SV khiếu nại về điểm liên hệ: huancaothang@gmail.com. Chiều thứ 4 (16/1) gv sẽ trả lời mail khiếu nại hoặc sv gặp gv chiều thứ 4 (16/1) từ 12h45 tại khoa. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-SCCK-17B.pdf 99.159 KB
2 CDN-DTCN-17B.pdf 91.883 KB
3 CD-TH-17B.pdf 102.802 KB
4 CD-TH-17A.pdf 99.611 KB
5 CD-DDT-17B.pdf 104.657 KB
6 CD-DDT-17A.pdf 101.303 KB